Valtiopaivaasia HE 337/1994

HE 337/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki lääkelain muuttamisesta

Vahvistettu

24.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
416/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lääkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.12.1994

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Lindroos

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.12.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

6026

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.1994 Päättynyt PTK 165/1994 6314

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 52/1994 vp
Valmistunut

02.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 190/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.02.1995 Päättynyt PTK 192/1994 7228

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.1995 Keskeytynyt PTK 193/1994 7265
10.02.1995 Päättynyt PTK 199/1994 7397 21
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.1995 Päättynyt PTK 201/1994 7475

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.02.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

​​​​