Valtiopaivaasia HE 338/1994

HE 338/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden opetustoimen viran- ja toimenhaltijoiden oikeusasemaa koskevien säännösten muuttamiseksi

Päätökset

1) Laki peruskoululain muuttamisesta

Vahvistettu

24.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
427/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki lukiolain muuttamisesta

Vahvistettu

24.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
428/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki aikuislukiolain muuttamisesta

Vahvistettu

24.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
429/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki Steiner-koulusta annetun lain 6 b ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
430/1995
Päätös

Hyväksytty

5) Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain 5 c ja 5 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
431/1995
Päätös

Hyväksytty

6) Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 24 ja 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
432/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki peruskoululain muuttamisesta

2) Laki lukiolain muuttamisesta

3) Laki aikuislukiolain muuttamisesta

4) Laki Steiner-koulusta annetun lain 6 b ja 8 §:n muuttamisesta

5) Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain 5 c ja 5 d §:n muuttamisesta

6) Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 24 ja 28 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.12.1994

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Kaivosoja

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.01.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

6317

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.01.1995 Päättynyt PTK 167/1994 6321

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 28/1994 vp
Valmistunut

27.01.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 186/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.01.1995 Päättynyt PTK 187/1994 7047

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.02.1995 Päättynyt PTK 192/1994 7208
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.1995 Päättynyt PTK 193/1994 7249

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.02.1995