Valtiopaivaasia HE 34/1996

HE 34/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työaikalaiksi ja laiksi kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Työaikalaki

Vahvistettu

09.08.1996

Voimaantulo

23.11.1996

Säädöskokoelma
605/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.1996

Voimaantulo

23.11.1996

Säädöskokoelma
606/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Työaikalaki

2) Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.04.1996

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Lonka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.04.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1188

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.1996 Päättynyt PTK 53/1996 1315

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 10/1996 vp
Valmistunut

07.06.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 81/1996 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1996 Päättynyt PTK 83/1996 2407

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1996 Keskeytynyt PTK 84/1996 2435
12.06.1996 Päättynyt PTK 85/1996 2439 2-5
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.1996 Päättynyt PTK 91/1996 2749 11
Huomautus

*) Työaikalain 19 § tulee voimaan 1.1.1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1996

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot