HE 34/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.01.1998

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
53/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Lehtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.04.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.04.1997 Päättynyt PTK 44/1997

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 22/1997 vp
Valmistunut

20.11.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 146/1997 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.1997 Päättynyt PTK 147/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1997 Päättynyt PTK 148/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.1997 Päättynyt PTK 152/1997

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.11.1997

Vastaus
EV 190/1997 vp