Valtiopaivaasia HE 34/1998

HE 34/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle televisio- ja radiotoimintaa koskevaksi lainsäädännöksi

Huomautus

89/552/ETY 97/36/EY

Päätökset

1) Laki televisio- ja radiotoiminnasta

Vahvistettu

09.10.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
744/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki valtion televisio- ja radiorahastosta

Vahvistettu

09.10.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
745/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.10.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
746/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki telehallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.10.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
747/1998
Päätös

Hyväksytty

5) Laki tekijänoikeuslain 25 i §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.10.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
748/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki televisio- ja radiotoiminnasta

2) Laki valtion televisio- ja radiorahastosta

3) Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta

4) Laki telehallinnosta annetun lain muuttamisesta

5) Laki tekijänoikeuslain 25 i §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.04.1998

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Ero

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.04.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.1998 Päättynyt PTK 50/1998

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 6/1998 vp
Valmistunut

16.06.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 19/1998 vp
Valmistunut

11.06.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.09.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 95/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.09.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.09.1998 SuV:aan PTK 96/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.1998 Päättynyt PTK 107/1998
Päätös

Hyväksytty

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 3/1998 vp
Valmistunut

04.09.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.1998 Päättynyt PTK 109/1998 1

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.09.1998

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LiVM, 2