Valtiopaivaasia HE 34/2000

HE 34/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain, vakuutusyhdistyslain ja vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.2000

Voimaantulo

01.08.2000

Säädöskokoelma
637/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.2000

Voimaantulo

01.08.2000

Säädöskokoelma
638/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.2000

Voimaantulo

01.08.2000

Säädöskokoelma
639/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

2. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

3. Laki vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.05.2000

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Inha

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.05.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.05.2000 Päättynyt PTK 63/2000 7
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 14/2000 vp
Valmistunut

31.05.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.05.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 79/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 6.6.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.06.2000 Päättynyt PTK 80/2000 11
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.2000 Päättynyt PTK 84/2000 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.06.2000