Valtiopaivaasia HE 34/2007

HE 34/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain 29 b §:n ja kansanterveyslain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sosiaalihuoltolain 29 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.10.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
891/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Vahvistettu

12.10.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
892/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaalihuoltolain 29 b §:n muuttamisesta

2. Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.06.2007

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.06.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2007 Päättynyt PTK 37/2007 1
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 2/2007 vp
Valmistunut

15.06.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.06.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 41/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.06.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.2007 Päättynyt PTK 42/2007 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.09.2007 Päättynyt PTK 45/2007 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.09.2007

​​​​