Valtiopaivaasia HE 341/1994

HE 341/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaisasioiden tietojärjestelmästä

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ulkomaalaisasioiden tietojärjestelmästä

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.12.1994

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Poliisiylitarkastaja Toivanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.01.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

6317

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.01.1995 Päättynyt PTK 167/1994 6321

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 22/1994 vp
Valmistunut

09.02.1995

Päätösehdotus

Hylätty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 197/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.1995 Päättynyt PTK 199/1994 7420

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.1995 Päättynyt PTK 200/1994 7423
Päätös

Hylätty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.1995 Päättynyt PTK 201/1994 7473

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.02.1995

​​​​