Valtiopaivaasia HE 342/1992

HE 342/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle asuntohallintoa koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Laki asunto-olojen kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtion asuntorahastosta)

Vahvistettu

16.04.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
351/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki asuntohallituksesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

16.04.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
352/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki asuntotuotantolain 20 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.04.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
353/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki asuntojen perusparantamisesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.04.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
354/1993
Päätös

Hyväksytty

5) Laki vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.04.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
355/1993
Päätös

Hyväksytty

6) Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 54 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.04.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
356/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki asunto-olojen kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtion asuntorahastosta)

2) Laki asuntohallituksesta annetun lain kumoamisesta

3) Laki asuntotuotantolain 20 b §:n muuttamisesta

4) Laki asuntojen perusparantamisesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

5) Laki vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

6) Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 54 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.12.1992

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Kourilehto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4934

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1992 Pp 11.12. PTK 171/1992 4999
11.12.1992 Päättynyt PTK 176/1992 5198

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 3/1993 vp
Valmistunut

09.03.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.03.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 19/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.1993 Pp 19.3. PTK 21/1993 521
19.03.1993 Päättynyt PTK 25/1993 686

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.03.1993 Päättynyt PTK 26/1993 694 2, 3
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.03.1993 Päättynyt PTK 30/1993 749 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.04.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot