HE 342/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
353/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Vallinheimo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.01.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

6317

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.01.1995 Päättynyt PTK 167/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

6321

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 100/1994 vp
Valmistunut

10.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 200/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.1995 Päättynyt PTK 201/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.1995 Päättynyt PTK 202/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7500

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.02.1995 Päättynyt PTK 208/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7643

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (HE)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.02.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1