Valtiopaivaasia HE 343/1992

HE 343/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1600/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.12.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Strömberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4934

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1992 Pp 11.12. PTK 171/1992 4999
11.12.1992 Päättynyt PTK 176/1992 5205

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 57/1992 vp
Valmistunut

17.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 36/1992 vp
Valmistunut

15.12.1992

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 6/1992 vp
Valmistunut

15.12.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 189/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.1992 Päättynyt PTK 190/1992 5636

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.1992 Päättynyt PTK 192/1992 5693
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.1992 Päättynyt PTK 193/1992 5866 22, 23

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1992