Valtiopaivaasia HE 343/1994

HE 343/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.02.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
217/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.12.1994

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maanmittausneuvos Vajavaara

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.01.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

6317

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.01.1995 Päättynyt PTK 167/1994 6322

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 21/1994 vp
Valmistunut

10.01.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 172/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.01.1995 Päättynyt PTK 175/1994 6687

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.01.1995 Päättynyt PTK 178/1994 6821
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.01.1995 Päättynyt PTK 180/1994 6937

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.01.1995

​​​​