HE 344/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain ja aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta sekä alusturvallisuuden valvonnasta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki merilain muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.03.1996

Säädöskokoelma
369/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki alusturvallisuuden valvonnasta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.03.1996

Säädöskokoelma
370/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

Asetus

Säädöskokoelma
371/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki merilain muuttamisesta

2) Laki alusturvallisuuden valvonnasta

3) Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Salminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.01.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

6317

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.01.1995 Päättynyt PTK 167/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

6322

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 26/1994 vp
Valmistunut

27.01.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 185/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.01.1995 Päättynyt PTK 186/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.01.1995 Päättynyt PTK 187/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7042

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.02.1995 Päättynyt PTK 192/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7205

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.02.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LiVM, 3