Valtiopaivaasia HE 344/1994

HE 344/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain ja aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta sekä alusturvallisuuden valvonnasta

Päätökset

1) Laki merilain muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.03.1996

Säädöskokoelma
369/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki alusturvallisuuden valvonnasta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.03.1996

Säädöskokoelma
370/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

Asetus

Säädöskokoelma
371/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki merilain muuttamisesta

2) Laki alusturvallisuuden valvonnasta

3) Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.12.1994

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Salminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.01.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

6317

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.01.1995 Päättynyt PTK 167/1994 6322

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 26/1994 vp
Valmistunut

27.01.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 185/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.01.1995 Päättynyt PTK 186/1994 7038

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.01.1995 Päättynyt PTK 187/1994 7042
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.02.1995 Päättynyt PTK 192/1994 7205

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.02.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LiVM, 3

​​​​