Valtiopaivaasia HE 344/2014

HE 344/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
303/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
304/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
305/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
306/2015
Päätös

Hyväksytty

5. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
307/2015
Päätös

Hyväksytty

6. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
308/2015
Päätös

Hyväksytty

7. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
309/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 3 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
310/2015
Päätös

Hyväksytty

9. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
311/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
312/2015
Päätös

Hyväksytty

11. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
313/2015
Päätös

Hyväksytty

12. Laki vakuutussopimuslain 9 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
314/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

2. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

3. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

4. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

5. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

6. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

7. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

8. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 3 momentin kumoamisesta

9. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

10. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

11. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

12. Laki vakuutussopimuslain 9 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.12.2014

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jokinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.12.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.01.2015 Päättynyt PTK 135/2014 9
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 30/2014 vp
Valmistunut

12.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 3.-6., 8. ja 10.-12. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 2., 7. ja 9. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 154/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 17.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2015 Päättynyt PTK 155/2014 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.02.2015 Poistettu PTK 158/2014 9
24.02.2015 Päättynyt PTK 159/2014 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.03.2015

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin