Valtiopaivaasia HE 345/1994

HE 345/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Valtion Korjaamon nimen muuttamisesta nimeksi RASKONE

Päätökset

1) Laki Valtion Korjaamon nimen muuttamisesta nimeksi RASKONE

Vahvistettu

17.02.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
204/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Valtion Korjaamon nimen muuttamisesta nimeksi RASKONE

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.12.1994

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Taloussihteeri Kinnunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.01.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

6317

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.01.1995 Päättynyt PTK 167/1994 6322

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 20/1994 vp
Valmistunut

10.01.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 172/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.01.1995 Päättynyt PTK 175/1994 6687

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.01.1995 Päättynyt PTK 178/1994 6821
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.01.1995 Päättynyt PTK 180/1994 6937

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.01.1995

​​​​