Valtiopaivaasia HE 346/1994

HE 346/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 40 luvun muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikoslain 40 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.12.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.01.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

6317

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.01.1995 Päättynyt PTK 167/1994 6322

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

14.03.1995

​​​​