HE 347/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Kuntaliiton perustamiseen liittyvistä järjestelyistä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Suomen Kuntaliiton perustamiseen liittyvistä järjestelyistä

Vahvistettu

26.02.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
222/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Suomen Kuntaliiton perustamiseen liittyvistä järjestelyistä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Mentula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.01.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

5875

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.01.1993 Päättynyt PTK 204/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

6475

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 19/1992 vp
Valmistunut

22.01.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.01.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 210/1992 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.02.1993 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.1993 Päättynyt PTK 3/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.02.1993 Päättynyt PTK 4/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

57

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.02.1993 Päättynyt PTK 7/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

98

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.02.1993