Valtiopaivaasia HE 349/1994

HE 349/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle geenitekniikkalaiksi

Huomautus

HE/ETA HE/EU

Päätökset

Geenitekniikkalaiksi

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.06.1995

Säädöskokoelma
377/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Geenitekniikkalaiksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.12.1994

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Aurola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.01.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

6317

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.01.1995 Päättynyt PTK 167/1994 6322

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 55/1994 vp
Valmistunut

07.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 7/1994 vp
Valmistunut

24.01.1995

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 17/1994 vp
Valmistunut

24.01.1995

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 195/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.02.1995 Päättynyt PTK 197/1994 7377

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.02.1995 Keskeytynyt PTK 198/1994 7385
10.02.1995 Päättynyt PTK 199/1994 7397 22, 23
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.1995 Keskeytynyt PTK 201/1994 7475
14.02.1995 Päättynyt PTK 204/1994 7530 10

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.02.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

​​​​