HE 35/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rehulain 13 §:n ja lannoitelain 10 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki rehulain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.06.1992

Voimaantulo

01.08.1992

Säädöskokoelma
492/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki lannoitelain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.06.1992

Voimaantulo

01.08.1992

Säädöskokoelma
493/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rehulain 13 §:n muuttamisesta

2) Laki lannoitelain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Teirikko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.04.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

1140

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.04.1992 Päättynyt PTK 35/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1169

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 5/1992 vp
Valmistunut

08.05.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.05.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 56/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.05.1992 Päättynyt PTK 57/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.05.1992 Päättynyt PTK 59/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1756

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.05.1992 Päättynyt PTK 60/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1786

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.05.1992