Valtiopaivaasia HE 35/1993

HE 35/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
634/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.04.1993

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Teollisuusneuvos Vesa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.04.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1094

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.05.1993 Päättynyt PTK 48/1993 1130

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 5/1993 vp
Valmistunut

09.06.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 73/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1993 Päättynyt PTK 74/1993 1733

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1993 Päättynyt PTK 75/1993 1740
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1993 Päättynyt PTK 78/1993 1854 42

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.06.1993

​​​​