HE 35/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.1996

Voimaantulo

22.09.1996

Säädöskokoelma
614/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Lemola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.04.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

1188

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.05.1996 Päättynyt PTK 53/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1341

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 7/1996 vp
Valmistunut

30.05.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.06.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.06.1996 Päättynyt PTK 75/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.1996 Päättynyt PTK 76/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2147

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1996 Päättynyt PTK 81/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2301

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.1996

Vastaus
EV 77/1996 vp