Valtiopaivaasia HE 35/1998

HE 35/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Laki valtion erityisrahoitusyhtiön perustamiseen liittyvistä järjestelyistä

Vahvistettu

18.06.1998

Voimaantulo

01.07.1998

Säädöskokoelma
442/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä

Vahvistettu

18.06.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
443/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki valtiontakuurahastosta

Vahvistettu

18.06.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
444/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta

Vahvistettu

18.06.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
445/1998
Päätös

Hyväksytty

5) Laki Kera Oyj -nimisestä julkisesta osakeyhtiöstä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.06.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
446/1998
Päätös

Hyväksytty

6) Laki vientitakuulain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.06.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
447/1998
Päätös

Hyväksytty

7) Laki valtion vakauttamistakauksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.06.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
448/1998
Päätös

Hyväksytty

8) Laki laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.06.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
449/1998
Päätös

Hyväksytty

9) Laki ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.06.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
450/1998
Päätös

Hyväksytty

10) Laki valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.06.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
451/1998
Päätös

Hyväksytty

11) Laki valtion pääomatakuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.06.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
452/1998
Päätös

Hyväksytty

12) Laki eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.06.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
453/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion erityisrahoitusyhtiön perustamiseen liittyvistä järjestelyistä

2) Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä

3) Laki valtiontakuurahastosta

4) Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta

5) Laki Kera Oyj -nimisestä julkisesta osakeyhtiöstä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

6) Laki vientitakuulain 4 §:n muuttamisesta

7) Laki valtion vakauttamistakauksista annetun lain muuttamisesta

8) Laki laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta

9) Laki ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain muuttamisesta

10) Laki valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta

11) Laki valtion pääomatakuista annetun lain muuttamisesta

12) Laki eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.04.1998

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Nuorempi hallitussihteeri Rapinoja

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.04.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.1998 Päättynyt PTK 50/1998

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 12/1998 vp
Valmistunut

02.06.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 11/1998 vp
Valmistunut

29.04.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 73/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.1998 Päättynyt PTK 74/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.1998 Päättynyt PTK 75/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.1998 Päättynyt PTK 79/1998
Huomautus

*) Lain 9 § voimaan 01.01.1999 **) Asetus 818/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.06.1998