Valtiopaivaasia HE 35/2000

HE 35/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja 2 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

19.01.2001

Voimaantulo

01.02.2001

Säädöskokoelma
19/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.05.2000

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kuusama

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.05.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.05.2000 Päättynyt PTK 67/2000 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 12/2000 vp
Valmistunut

28.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen HE 171/2000 vp sisältyvä 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että hallituksen esitykseen HE 171/2000 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen ja hallituksen esitykseen HE 35/2000 vp sisältyvän lakiehdotuksen pohjalta hyväksytään 1. lakiehdotus muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 147/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2000 Päättynyt PTK 148/2000 5
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2000 Poistettu PTK 154/2000 18
04.12.2000 Päättynyt PTK 155/2000 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 171/2000 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.2000