Valtiopaivaasia HE 35/2001

HE 35/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestöä (EUTELSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten hyväksymisestä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestöä (EUTELSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

14.06.2001

Voimaantulo

28.11.2002

Säädöskokoelma
543/2001
Sopimussarja
102/2002
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Yleissopimus : Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestön yleissopimuksen muutokset

Asetuksen voimaantulo

28.11.2002

Säädöskokoelma
978/2002
Sopimussarja
103/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestöä (EUTELSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Yleissopimus : Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestön yleissopimuksen muutokset

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.04.2001

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Nyberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.04.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.04.2001 Päättynyt PTK 46/2001 8
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 3/2001 vp
Valmistunut

17.05.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyisi Cardiffissa 18.-20. päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestöä (EUTELSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen määräysten muutokset ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.05.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.05.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.05.2001 Päättynyt PTK 65/2001 1
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.05.2001 Päättynyt PTK 66/2001 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimukset ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.06.2001