Valtiopaivaasia HE 35/2012

HE 35/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä annetun lain 27 §:n muuttamisesta ja rakennerahastolain 2 luvun kumoamisesta

Päätökset

1. Laki alueiden kehittämisestä annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2012

Voimaantulo

15.07.2012

Säädöskokoelma
393/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rakennerahastolain 2 luvun kumoamisesta

Vahvistettu

29.06.2012

Voimaantulo

15.07.2012

Säädöskokoelma
394/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki alueiden kehittämisestä annetun lain 27 §:n muuttamisesta

2. Laki rakennerahastolain 2 luvun kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.04.2012

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Manelius

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.04.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.2012 Päättynyt PTK 45/2012 3
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 11/2012 vp
Valmistunut

06.06.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.06.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2012 Päättynyt PTK 64/2012 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.2012 Päättynyt PTK 69/2012 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.06.2012

​​​​