HE 350/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain, työntekijäin eläkelain 3 §:n ja potilasvahinkolain 5 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
752/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki työntekijäin eläkelain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
753/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki potilasvahinkolain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
754/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

2) Laki työntekijäin eläkelain 3 §:n muuttamisesta

3) Laki potilasvahinkolain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vt. hallitusneuvos Sorvari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.01.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

5875

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.1993 Päättynyt PTK 3/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

35

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 10/1993 vp
Valmistunut

22.04.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.04.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 44/1993 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.04.1993 Päättynyt PTK 46/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.05.1993 Päättynyt PTK 48/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1128

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.05.1993 Päättynyt PTK 51/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1263

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.05.1993