Valtiopaivaasia HE 350/1994

HE 350/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.02.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
218/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.12.1994

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Kaarikivi-Laine

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.01.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

6317

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.01.1995 Päättynyt PTK 167/1994 6322

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 18/1994 vp
Valmistunut

13.01.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 175/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.01.1995 Päättynyt PTK 178/1994 6844

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.01.1995 Päättynyt PTK 180/1994 6939
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.01.1995 Päättynyt PTK 186/1994 7037

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.02.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 1