HE 351/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaaleista

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaaleista

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
272/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaaleista

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.01.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

6317

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.01.1995 Päättynyt PTK 172/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

6676

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 18/1994 vp
Valmistunut

02.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 190/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.02.1995 Päättynyt PTK 192/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.02.1995 Päättynyt PTK 193/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7265

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.02.1995 Päättynyt PTK 199/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7401

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 69 § 1 mom (HE)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.02.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., PeVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot