Valtiopaivaasia HE 353/1992

HE 353/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Päijänteen kansallispuistosta

Päätökset

1) Laki Päijänteen kansallispuistosta

Vahvistettu

07.05.1993

Voimaantulo

01.06.1993

Säädöskokoelma
432/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Päijänteen kansallispuistosta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.12.1992

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Karjalainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.01.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5875

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.1993 Päättynyt PTK 3/1993 36

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 2/1993 vp
Valmistunut

26.02.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.03.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 14/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.03.1993 Päättynyt PTK 15/1993 233

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.03.1993 Päättynyt PTK 17/1993 243
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.1993 Päättynyt PTK 21/1993 487

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.03.1993

​​​​