Valtiopaivaasia HE 353/1994

HE 353/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kihlakunnanviraston eräiden virkojen nimittämismenettelystä

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kihlakunnanviraston eräiden virkojen nimittämismenettelystä

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.01.1995

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Eränkö-Pekkanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.01.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

6628

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.01.1995 Päättynyt PTK 175/1994 6699

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 25/1994 vp
Valmistunut

13.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

14.03.1995

​​​​