Valtiopaivaasia HE 354/1992

HE 354/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.1993

Voimaantulo

17.05.1993

Säädöskokoelma
420/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.12.1992

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Hurmeranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.01.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5875

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.1993 Päättynyt PTK 3/1993 36

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 5/1993 vp
Valmistunut

16.03.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.03.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 25/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.03.1993 Poistettu PTK 26/1993 711
23.03.1993 Päättynyt PTK 27/1993 715

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.03.1993 Päättynyt PTK 28/1993 721
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.03.1993 Päättynyt PTK 30/1993 748

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.04.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 1

​​​​