HE 354/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

24.02.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
227/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuloverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lindström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.01.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

6628

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.01.1995 Päättynyt PTK 175/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

6699

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 94/1994 vp
Valmistunut

27.01.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 185/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.01.1995 Päättynyt PTK 186/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.01.1995 Päättynyt PTK 187/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7042

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.02.1995 Päättynyt PTK 192/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7205

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.02.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1