Valtiopaivaasia HE 355/1992

HE 355/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle väestötietolaiksi ja laiksi väestökirjahallinnosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Väestötietolaki

Vahvistettu

11.06.1993

Voimaantulo

01.11.1993

Säädöskokoelma
507/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki väestökirjahallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.1993

Voimaantulo

01.11.1993

Säädöskokoelma
508/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Väestötietolaki

2) Laki väestökirjahallinnosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.12.1992

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vanhala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.01.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5875

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.1993 Päättynyt PTK 3/1993 36

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 9/1993 vp
Valmistunut

29.04.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.05.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 52/1993 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.05.1993 Päättynyt PTK 54/1993 1344

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.05.1993 Päättynyt PTK 55/1993 1366
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.05.1993 Päättynyt PTK 58/1993 1379

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

31.05.1993