Valtiopaivaasia HE 355/1994

HE 355/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.04.1995

Voimaantulo

01.10.1995

Säädöskokoelma
521/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.01.1995

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Hörkkö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.01.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

6628

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.01.1995 Päättynyt PTK 175/1994 6699

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 24/1994 vp
Valmistunut

19.01.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 177/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.01.1995 Päättynyt PTK 178/1994 6843

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.01.1995 Päättynyt PTK 180/1994 6938
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.01.1995 Päättynyt PTK 186/1994 7036

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.02.1995

​​​​