Valtiopaivaasia HE 356/1994

HE 356/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle urheilijoiden sosiaaliturvaa koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Laki työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
372/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki yrittäjien eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
373/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki tapaturmavakuutuslain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
374/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki palkkaturvalain 1 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

5) Laki työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta urheilijoiden palkkioista (Uusi nimike: Laki työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta urheilemisesta saaduista palkkioista, StVM 53/1994 vp)

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
375/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

2) Laki yrittäjien eläkelain 1 §:n muuttamisesta

3) Laki tapaturmavakuutuslain 2 §:n muuttamisesta

4) Laki palkkaturvalain 1 §:n muuttamisesta

5) Laki työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta urheilijoiden palkkioista (Uusi nimike: Laki työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta urheilemisesta saaduista palkkioista, StVM 53/1994 vp)

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.01.1995

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Haikarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.01.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

6628

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.01.1995 Päättynyt PTK 175/1994 6699

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 53/1994 vp
Valmistunut

02.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 190/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.02.1995 Päättynyt PTK 192/1994 7228

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.1995 Päättynyt PTK 193/1994 7267
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

4. lakiehdotus hylätty.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.1995 Päättynyt PTK 199/1994 7402

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.02.1995

​​​​