HE 357/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Vahvistettu

24.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
451/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Österman

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.01.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

6628

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.01.1995 Päättynyt PTK 178/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

6844

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 59/1994 vp
Valmistunut

03.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 192/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.02.1995 Päättynyt PTK 193/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.02.1995 Päättynyt PTK 194/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7273

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.02.1995 Päättynyt PTK 199/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7404

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.02.1995