Valtiopaivaasia HE 358/1992

HE 358/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pohjois-Suomessa annettavista sähkön hinnanalennuksista

Päätökset

1) Laki Pohjois-Suomessa annettavista sähkön hinnanalennuksista

Vahvistettu

14.05.1993

Voimaantulo

20.05.1993

Säädöskokoelma
440/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Pohjois-Suomessa annettavista sähkön hinnanalennuksista

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.12.1992

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Haltia

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.01.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5875

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.1993 Päättynyt PTK 3/1993 36

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 9/1993 vp
Valmistunut

26.03.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.03.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 31/1993 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.04.1993 Päättynyt PTK 34/1993 823

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.04.1993 Päättynyt PTK 35/1993 851
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.04.1993 Päättynyt PTK 39/1993 941

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.04.1993

Asiasanat

​​​​