HE 358/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta annetun lain 60 §:n 1 momentin kumoamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki jätelain muuttamisesta annetun lain 60 §:n 1 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

17.02.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
219/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki jätelain muuttamisesta annetun lain 60 §:n 1 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Kaarikivi-Laine

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.01.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

6628

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.01.1995 Päättynyt PTK 175/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

6699

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 19/1994 vp
Valmistunut

19.01.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 177/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.01.1995 Päättynyt PTK 178/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.01.1995 Päättynyt PTK 180/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

6939

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.01.1995 Päättynyt PTK 186/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7037

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.02.1995