HE 359/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.1993

Voimaantulo

01.09.1993

Säädöskokoelma
665/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Hakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.01.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

5875

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.1993 Pp 16.02. PTK 3/1993
16.02.1993 Päättynyt PTK 4/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

36

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 8/1993 vp
Valmistunut

14.05.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.05.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 62/1993 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.06.1993 Päättynyt PTK 63/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.06.1993 Päättynyt PTK 64/1993 2-9
Istuntopöytäkirjan sivu

1537

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.06.1993 Keskeytynyt PTK 69/1993
08.06.1993 Päättynyt PTK 70/1993 1-4
Istuntopöytäkirjan sivu

1617

Huomautus

Lain 37 § 2 mom. tulee voimaan 01.01.1994

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 3

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot