HE 359/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kemikaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

17.02.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
220/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kemikaalilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Rainio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.01.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

6852

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.01.1995 Päättynyt PTK 185/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7022

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 21/1994 vp
Valmistunut

31.01.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 188/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.02.1995 Päättynyt PTK 190/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.02.1995 Päättynyt PTK 191/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7182

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.02.1995 Päättynyt PTK 193/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7250

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.02.1995