Valtiopaivaasia HE 36/1992

HE 36/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki eläintautilain muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1992

Voimaantulo

01.10.1992

Säädöskokoelma
809/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eläintautilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.04.1992

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Ruuskanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.04.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1140

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.04.1992 Päättynyt PTK 35/1992 1169

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 6/1992 vp
Valmistunut

12.05.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.05.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 60/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.1992 Poistettu PTK 62/1992 1865
22.05.1992 Päättynyt PTK 63/1992 1868

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.05.1992 Päättynyt PTK 64/1992 1886
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.06.1992 Päättynyt PTK 66/1992 1949

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.06.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 1

​​​​