Valtiopaivaasia HE 36/1995

HE 36/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eläinsuojelulaiksi

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Eläinsuojelulaiksi

Vahvistettu

04.04.1996

Voimaantulo

01.07.1996

Säädöskokoelma
247/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Eläinsuojelulaiksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.05.1995

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Skutnabb

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.05.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

611

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.1995 Päättynyt PTK 27/1995 630

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 10/1995 vp
Valmistunut

19.12.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.02.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 4/1996 vp
Päätös

Torstaina 15.2. pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.02.1996 Päättynyt PTK 8/1996 99

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.02.1996 Keskeytynyt PTK 17/1996 519
01.03.1996 Päättynyt PTK 21/1996 613 2, 3
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.03.1996 Päättynyt PTK 22/1996 628 1, 2

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.03.1996

Vastaus
EV 7/1996 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot