HE 36/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1997

Voimaantulo

31.12.1997

Säädöskokoelma
729/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Airas

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.04.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.04.1997 Päättynyt PTK 44/1997

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 7/1997 vp
Valmistunut

15.05.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.05.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 64/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.05.1997 Päättynyt PTK 66/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.05.1997 Päättynyt PTK 68/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.05.1997 Päättynyt PTK 72/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.05.1997

Vastaus
EV 56/1997 vp