HE 36/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain muuttamisesta

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Laiksi merimiesten vuosilomalain muuttamisesta

Asetuksen voimaantulo

01.06.1998

Säädöskokoelma
343/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Laiksi merimiesten vuosilomalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Pääsihteeri Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.04.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.04.1998 Päättynyt PTK 50/1998

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 2/1998 vp
Valmistunut

23.04.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.04.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 52/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.04.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.04.1998 Päättynyt PTK 53/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.04.1998 Päättynyt PTK 54/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.05.1998 Päättynyt PTK 59/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.05.1998

Vastaus
EV 34/1998 vp