Valtiopaivaasia HE 36/2005

HE 36/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Jerseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

20.05.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
337/2005
Sopimussarja
46/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Guernseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

20.05.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
338/2005
Sopimussarja
48/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Mansaaren kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

20.05.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
339/2005
Sopimussarja
50/2005
Päätös

Hyväksytty

4. Laki Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

20.05.2005

Voimaantulo

22.07.2005

Säädöskokoelma
340/2005
Sopimussarja
52/2005
Päätös

Hyväksytty

5. Laki Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Aruban osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

20.05.2005

Voimaantulo

22.07.2005

Säädöskokoelma
341/2005
Sopimussarja
54/2005
Päätös

Hyväksytty

6. Laki Anguillan kanssa automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

20.05.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
342/2005
Sopimussarja
56/2005
Päätös

Hyväksytty

7. Laki Brittiläisten Neitsytsaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

20.05.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
343/2005
Sopimussarja
58/2005
Päätös

Hyväksytty

8. Laki Caymansaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

20.05.2005

Voimaantulo

29.07.2005

Säädöskokoelma
344/2005
Sopimussarja
60/2005
Päätös

Hyväksytty

9. Laki Montserratin kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

20.05.2005

Voimaantulo

29.07.2005

Säädöskokoelma
345/2005
Sopimussarja
62/2005
Päätös

Hyväksytty

10. Laki Turks- ja Caicossaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

20.05.2005

Voimaantulo

29.07.2005

Säädöskokoelma
346/2005
Sopimussarja
64/2005
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Jerseyn ja Suomen tasavallan välinen sopimus säästötulojen verotuksesta

Asetuksen voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
472/2005
Sopimussarja
47/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Guernseyn ja Suomen tasavallan välinen sopimus säästötulojen verotuksesta

Asetuksen voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
473/2005
Sopimussarja
49/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Mansaaren ja Suomen tasavallan välinen sopimus säästötulojen verotuksesta

Asetuksen voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
474/2005
Sopimussarja
51/2005
Päätös

Hyväksytty

4. Alankomaiden kuningaskunnan Alankomaiden Antillien osalta sekä Suomen tasavallan välinen sopimus automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista

Asetuksen voimaantulo

22.07.2005

Säädöskokoelma
551/2005
Sopimussarja
53/2005
Päätös

Hyväksytty

5. Alankomaiden kuningaskunnan hallituksen Aruban osalta sekä Suomen tasavallan välinen sopimus automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista

Asetuksen voimaantulo

22.07.2005

Säädöskokoelma
552/2005
Sopimussarja
55/2005
Päätös

Hyväksytty

6. Anguillan hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen välinen sopimus automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista

Asetuksen voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
477/2005
Sopimussarja
57/2005
Päätös

Hyväksytty

7. Brittiläisten Neitsytsaarten hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen välinen sopimus säästötulojen verotuksesta

Asetuksen voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
478/2005
Sopimussarja
59/2005
Päätös

Hyväksytty

8. Caymansaarten ja Suomen tasavallan välinen sopimus säästötulojen verottamisesta

Asetuksen voimaantulo

29.07.2005

Säädöskokoelma
553/2005
Sopimussarja
61/2005
Päätös

Hyväksytty

9. Yhdistyneen kuningaskunnan Montserratin liitännäisalueen ja Suomen tasavallan välinen sopimus säästötulojen verotuksesta

Asetuksen voimaantulo

29.07.2005

Säädöskokoelma
554/2005
Sopimussarja
63/2005
Päätös

Hyväksytty

10. Turks- ja Caicossaarten ja Suomen tasavallan välinen sopimus säästötulojen verotuksesta

Asetuksen voimaantulo

29.07.2005

Säädöskokoelma
555/2005
Sopimussarja
65/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Jerseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki Guernseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

3. Laki Mansaaren kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

4. Laki Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

5. Laki Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Aruban osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

6. Laki Anguillan kanssa automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

7. Laki Brittiläisten Neitsytsaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

8. Laki Caymansaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

9. Laki Montserratin kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

10. Laki Turks- ja Caicossaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Jerseyn ja Suomen tasavallan välinen sopimus säästötulojen verotuksesta

2. Guernseyn ja Suomen tasavallan välinen sopimus säästötulojen verotuksesta

3. Mansaaren ja Suomen tasavallan välinen sopimus säästötulojen verotuksesta

4. Alankomaiden kuningaskunnan Alankomaiden Antillien osalta sekä Suomen tasavallan välinen sopimus automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista

5. Alankomaiden kuningaskunnan hallituksen Aruban osalta sekä Suomen tasavallan välinen sopimus automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista

6. Anguillan hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen välinen sopimus automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista

7. Brittiläisten Neitsytsaarten hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen välinen sopimus säästötulojen verotuksesta

8. Caymansaarten ja Suomen tasavallan välinen sopimus säästötulojen verottamisesta

9. Yhdistyneen kuningaskunnan Montserratin liitännäisalueen ja Suomen tasavallan välinen sopimus säästötulojen verotuksesta

10. Turks- ja Caicossaarten ja Suomen tasavallan välinen sopimus säästötulojen verotuksesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.04.2005

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Toivainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.04.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.04.2005 Päättynyt PTK 45/2005 5
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 10/2005 vp
Valmistunut

29.04.2005

Päätösehdotus

Ks. mietintö.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.05.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 49/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.05.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.05.2005 Päättynyt PTK 50/2005 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.05.2005 Päättynyt PTK 51/2005 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimukset ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.05.2005

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin