Valtiopaivaasia HE 36/2007

HE 36/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon hyväksymisestä ja laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

12.10.2007

Säädöskokoelma
900/2007
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Pöytäkirja kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta

Päätös

Hyväksytty

2. Konsolidoitu toisinto kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevasta yleissopimuksesta sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Pöytäkirja kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta

2. Konsolidoitu toisinto kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevasta yleissopimuksesta sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.06.2007

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Suvanto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.06.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.2007 Päättynyt PTK 42/2007 7
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 4/2007 vp
Valmistunut

14.09.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Monacossa 14 päivänä huhtikuuta 2005 kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan 3 päivänä toukokuuta 1967 tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.09.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 52/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.09.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.09.2007 Päättynyt PTK 53/2007 17
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.09.2007 Päättynyt PTK 56/2007 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimukset ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.10.2007

​​​​