Valtiopaivaasia HE 36/2008

HE 36/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta ja tieliikennelain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta

Vahvistettu

26.06.2008

Voimaantulo

01.07.2008

Säädöskokoelma
439/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2008

Voimaantulo

01.07.2008

Säädöskokoelma
440/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta

2. Laki tieliikennelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.04.2008

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Mänttäri

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.04.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.04.2008 Pantu pöydälle PTK 37/2008 2
16.04.2008 Päättynyt PTK 38/2008 4
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 8/2008 vp
Valmistunut

10.06.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset 1 ja 2 hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.06.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2008 Päättynyt PTK 66/2008 9
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2008 Päättynyt PTK 68/2008 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.2008