Valtiopaivaasia HE 360/1992

HE 360/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

Vahvistettu

05.01.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
16/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kauppalain 58 §:n 2 momentin ja 63 §:n 4 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

05.01.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
17/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kuluttaja-asiamiehestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.01.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
18/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki arvopaperimarkkinalain 7 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.01.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
19/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.01.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
20/1994
Päätös

Hyväksytty

6)(Uusi laki: Laki kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, TaVM 40/1993)

Vahvistettu

05.01.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
21/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

2) Laki kauppalain 58 §:n 2 momentin ja 63 §:n 4 momentin kumoamisesta

3) Laki kuluttaja-asiamiehestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

4) Laki arvopaperimarkkinalain 7 luvun 1 §:n muuttamisesta

5) Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

6)(Uusi laki: Laki kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, TaVM 40/1993)

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.12.1992

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.01.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5993

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.1993 Päättynyt PTK 3/1993 37
Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 40/1993 vp
Valmistunut

04.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 133/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 134/1993 3991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 135/1993 4000
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.11.1993 Päättynyt PTK 137/1993 4062

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.11.1993

​​​​