HE 360/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

Vahvistettu

05.01.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
16/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kauppalain 58 §:n 2 momentin ja 63 §:n 4 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

05.01.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
17/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kuluttaja-asiamiehestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.01.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
18/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki arvopaperimarkkinalain 7 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.01.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
19/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.01.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
20/1994
Päätös

Hyväksytty

6)(Uusi laki: Laki kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, TaVM 40/1993)

Vahvistettu

05.01.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
21/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

2) Laki kauppalain 58 §:n 2 momentin ja 63 §:n 4 momentin kumoamisesta

3) Laki kuluttaja-asiamiehestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

4) Laki arvopaperimarkkinalain 7 luvun 1 §:n muuttamisesta

5) Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

6)(Uusi laki: Laki kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, TaVM 40/1993)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.01.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

5993

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.1993 Päättynyt PTK 3/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

37

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 40/1993 vp
Valmistunut

04.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 133/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 134/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 135/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4000

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.11.1993 Päättynyt PTK 137/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4062

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.11.1993