HE 361/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1993

Voimaantulo

01.09.1993

Säädöskokoelma
691/1993
Päätös

Hyv. kiireellisenä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.01.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

5875

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.1993 Päättynyt PTK 3/1993
Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

38

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 6/1993 vp
Valmistunut

15.06.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 79/1993 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.1993 Päättynyt PTK 80/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.1993 Keskeytynyt PTK 81/1993
17.06.1993 Päättynyt PTK 82/1993 10
Istuntopöytäkirjan sivu

1940

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.06.1993 Päättynyt PTK 87/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

2106

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 67 § 2 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.07.1993