Valtiopaivaasia HE 362/1992

HE 362/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkaehtosopimuslain ja työtuomioistuimesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

26.03.1993

Voimaantulo

01.04.1993

Säädöskokoelma
284/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki työtuomioistuimesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.03.1993

Voimaantulo

01.04.1993

Säädöskokoelma
285/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

2) Laki työtuomioistuimesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.12.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. apulaisosastopäällikkö Metsäpelto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.01.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5875

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.1993 Päättynyt PTK 3/1993 41

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 2/1993 vp
Valmistunut

26.02.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.03.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 14/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.03.1993 Päättynyt PTK 15/1993 230

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.03.1993 Päättynyt PTK 17/1993 242
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.1993 Päättynyt PTK 21/1993 485

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.03.1993